เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาอิสลาม
/Master of Education Program Department of Islamic Education Administration /برنامج ماجستير في التربية قسم إدارة التربية الإسلامية

 • ภายใต้เเนวคิด
  "บริหารการศึกษาอย่างบูรณาการด้วยวิถีอิสลามในบริบทสังคมไทย“
 • จุดเด่นของหลักสูตร
  1- เป็นหลักสูตรบูรณาการระหว่างการบริหารการศึกษาและอิสลาม
  2- เน้นการพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาในความเป็นอิสลามและสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
  3- มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดูแลให้คำปรึกษาด้านวิชาการ ด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาวิทยฐานะ
  4- ได้รับการรับรองจากครุสภา ผู้เรียนมีสิทธิเข้าสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

 

 • คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน
  -สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
  เหมาจ่าย 150,000 บาท ระยะเวลา2ปี
  สามารถผ่อนชำระได้ 6 ครั้ง
  -สมัครวันนี้ รับฟรี ส่วนลด 10% เหลือ 135,000บาท เฉพาะ 15 ท่านเเรกเท่านั้น!!
  -หลักสูตร 2 ปี เรียนวันเสาร์ วันเดียว
  -รายละเอียดหลักสูตร https://bit.ly/47Zfvzp
  -เยี่ยมชมเว็ปไซต์ : http://www.iicb-krirk.com
  -สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  อ.สราวุธ และซัน
  081-914-8906
  อ.กัปตันอำพล ขำวิลัย
  089-978-7576
  อ.ดร.จักรกฤช มานน้อย
  081-566-5392
  อ.ศรสวรรค์ มะหะหมัด
  099-746-4751

ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

โทร : 02-970-5820
  Fackbook