ม.เกริก มอบโอกาสเยาวชน 5 จชต. เปิดสนามสอบโครงการทุน UD Scholarship (Ummah Development) แห่เข้าสอบกว่า 200 คน

  มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมกับ องค์กรภาคีเครือข่าย ได้แก่ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา มูลนิธิอาจารย์ฮัจยีสุหลงอับดุลกอเดร์ โต๊ะมีนา และศูนย์ราชการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดสอบโครงการทุน UD Scholarship (Ummah Development) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ศูนย์ราชการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา มีผู้เข้าร่วมสอบกว่า 200 คน

                                                   
  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 พิธีเปิดการสอบชิงทุน โครงการทุน UD Scholarship (Ummah Development) จำนวน 200 ทุน ประจำปีการศึกษา 2567 พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. มอบหมายให้นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.ให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยและเยาวชนผู้เข้าสอบ โดยได้กล่าวมอบโอวาท ถึงความสำคัญของโอกาส คนเราเกิดมาไม่เหมือนกัน แต่สิ่งที่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้ คือโอกาสทางการศึกษา ดังนั้นในวันนี้ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเกริกที่มีนโยบายในการสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 200 ทุน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้จัดตั้งโครงการทุน UD Scholarship ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1

s__22094305

  ทั้งนี้ อาจารย์อำพล ขำวิลัย ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกล่าวเปิดพิธีการสอบ พร้อมด้วยอาจารย์สราวุธ และซัน ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงาน ถึงความตั้งใจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยยกระดับจากการศึกษา นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคง และยั่งยืน ลดความขัดแย้งและปัญหาปากท้องในพื้นที่ด้วย

  ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก ดร.สุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นายหะสัน พิทักษ์บัญชาการ ปลัดอำเภอเมืองยะลา นายมูฮำมัดเฟาซี หะยีสะแม ผู้แทนท่านวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายจตุรนต์ เอี่ยมโสภา ผู้แทนนายเด่น โต๊ะมีนา ประธานมูลนิธิอาจารย์ฮัจยีสุหลง อับดุลกอเดร์ โต๊ะมีนา นายธีรวิทย์ เทียรฆโรจน์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. นางสาวกามีละ ซง นายกสมาคมเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้
นายอับดุลคอเดย์ พูลา เลขานุการสมาคมเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้ นายอุมาร มาดะมัน อดีตกงสุลฝ่ายกิจการฮัจย์ ประจำเมืองเจดดาห์ เข้าร่วมพิธีเปิดการสอบชิงทุนในครั้งนี้ด้วย

ประชาสัมพันธ์
โทร : 02-970-5820
  Fackbook