ไม่หยุดอยู่แค่ปลายปากกา หารือผลักดัน MOU สู่ MO

ในวันที่ 6 ธันวาคม 2023 อาจารย์สราวุธ และซัน ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกลยุทธ์ และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก พร้อมด้วยอาจารย์ชนิดาภา หนูนวลวุฒิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ
และอาจารย์อำพล ตระการฤกษ์ หัวหน้าศูนย์ภาษาอาหรับกรุงเทพ เข้าปรึกษาหารือกับ Dr.Mohammad N. Alyamani ผู้อำนวยการฝ่ายการต่างประเทศ Imam Mohammad Ibn Saud University Saudi Arabia ณ โรงแรม Intercontinental Bangkok
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, หมากรุก และ แท่นบรรยาย
ในการพูดคุยครั้งนี้ ได้หารือถึงทิศทางความร่วมมือทางการศึกษา ด้านวิชาการ ระหว่างสองสถาบัน ตลอดจนขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการ ให้ความร่วมมือต่างๆได้เกิดขึ้นจริง
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ
Imam Mohammad Ibn Saud University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในซาอุดีอาระเบีย มีคณะ สาขาวิชาต่างๆมากมาย ซึ่งมีหลากหลายด้านที่สามารถ แลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกริกได้
ซึ่งการทำความร่วมมือกับ Imam Mohammad Ibn Saud University จะเป็นการขับเคลื่อนครั้งสำคัญสู่ความสัมพันธ์ที่จะขยายสืบไปในอนาคต
ประชาสัมพันธ์
โทร : 02-970-5820
  Fackbook