เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกริก

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกริก นำโดย ศ. ดร. จรัญ มะลูลีม รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศและคณบดีวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

เอกอัครราชทูตฯ หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทย-มาเลเซีย ย้ำความสัมพันธ์ด้านการศึกษาระหว่างทั้งสองประเทศที่มีอย่างต่อเนื่องในระดับและรูปแบบหลากหลาย โดยสนับสนุนความร่วมมือในสาขาการเงินอิสลาม (Islamic Finance) อุตสาหกรรมฮาลาล (Halal Industry) และการบริการจัดการฮัจย์และอุมเราะห์ (Haj and Umrah Services and Management) ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพนับเป็นสถาบันการศึกษาแรกในไทยที่เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว ส่วนการเงินอิสลามเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในมหาวิทยาลัยในมาเลเซียหลายแห่ง เนื่องจากมีบุคลากรและหน่วยงานด้านการเงินอิสลามที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ช่วยแนะนำหน่วยงานสำคัญและมหาวิทยาลัยในมาเลเซียที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าวให้แก่คณะ เพื่อประโยชน์ในการแสวงหาลู่ทางความร่วมมือในอนาคต

คณะผู้บริหารและคณาจารย์กล่าวแนะนำภารกิจที่เกี่ยวข้อง ศ. ดร. จรัญฯ ขอบคุณสำหรับข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งซึ่งจะช่วยต่อยอดการดำเนินงานและบริหารงานของวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ พร้อมชื่นชมการรักษาความสัมพันธ์ในภาพรวมระหว่างไทย-มาเลเซียที่ดีมาโดยตลอด โดยจะสานต่อให้เป็นรูปธรรมต่อไป เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนสองประเทศผ่านความร่วมมือด้านการศึกษา

อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน และ ข้อความ

ช่วงท้าย เอกอัครราชทูตฯ หวังว่า การเดินทางเยือนมาเลเซียของคณะมหาวิทยาลัยเกริกในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จพร้อมทั้งสามารถขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในมาเลเซียให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อสร้างโอกาส ประโยชน์ การแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนของบุคลากร ประสบการณ์และการทำงาน ที่ไม่จำกัดเพียงในมหาวิทยาลัยเกริก แต่สำหรับนักศึกษาไทย สถาบันการศึกษา และพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ประชาสัมพันธ์
โทร : 02-970-5820
  Fackbook