ประชาสัมพันธ์ทุนจุฬาราชมนตรีระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจำนวน 30 ทุน

ประชาสัมพันธ์ทุนจุฬาราชมนตรีระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจำนวน 30 ทุน

มหาวิทยาลัยเกริกร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรีมอบทุนการศึกษาแก่ผู้สนใจในปีการศึกษา 2566

     รายละเอียดทุนระดับปริญญาโท :

  • ทุนการศึกษา 100% จำนวน 2 ทุน
  • ทุนการศึกษา 40% จำนวน 18 ทุน

     รายละเอียดทุนระดับปริญญาเอก :

  • ทุนการศึกษา 100% จำนวน 1 ทุน
  • ทุนการศึกษา 40% จำนวน 9 ทุน

     คุณสมบัติผู้รับสมัคร :

  1. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
  2. จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีสำหรับผู็ที่สมัครปริญญษโท และวุฒิปริญญษโทสำหรับผู้ที่สมัครปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
  3. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามประเภทกลุ่มเป้าหมาย

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.iicb-krirk.com/upfile/Doc_01_2566%20(1).pdf

ประชาสัมพันธ์
โทร : 02-970-5820
  Fackbook