นักศึกษา ม. เกริก หนึ่งเดียวในไทยเข้าร่วมโครงการ International Jogja Youth Camp ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2566 ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

  โครงการดังกล่าวได้คัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถด้านการพัฒนาสังคมเพื่อให้เข้าร่วมนำเสนอโครงการ “How can youth Engage in Southeast Asia’s Future ” จัดขึ้นโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ประเทศอินโดนีเซีย
  โดยนักศึกษา ม. เกริก จากวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอโครงการในงาน International Yogyakarta Youth Camp 2023 มี 2 ทีม คือ
Project 1 : Language Exchange for Thai Muslim Youth Enhancing Unity in multiculturalism โดย :
  1. นางสาว Ayla afia kokasih นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ
  2. นายภูมินทร์ ผ่องอำไพ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ

Project 2: Active Youth for better Environment โดย :
  1. นางสาวอิสรา ลามอ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ
  2. นางสาวอัสมา ลามอ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ

  ระหว่างเข้าร่วมโครงการนักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังสัมมนา แลกเปลี่ยนมุมมองในเรื่องบทบาทของเยาวชนในภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อมาเป็นแรงบันดาลในใจในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ตลอดจนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อน ๆ ต่างชาติจากหลายสถาบันในอาเซียน

  นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกกล่าวความในใจส่วนหนึ่งว่า "ม. เกริก แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยไม่ใหญ่เหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ แต่เราสัมผัสได้ว่าการส่งเสริมของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก ทำเรานักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และสัมผัสกับประสบการณ์จริงได้ สนับสนุนทั้งวิชาความรู้และงบประมาณเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมงานระดับนานาชาติ พร้อมนำมาปรับใช้ให้เข้ากับการพัฒนาตนเองและประเทศชาติ
 
กิจกรรม
โทร : 02-970-5820
  Fackbook