วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก ลุยสร้างการรับรู้เข้าจัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรใหม่ที่มาแรงกับทางโรงเรียนสวนรัฐวิทยา

วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก ลุยสร้างการรับรู้เข้าจัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรใหม่ที่มาแรงกับทางโรงเรียนสวนรัฐวิทยา

ในวันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม คณบดีวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มอบหมายให้ นางสาวพัฒลดา หวังโซ๊ะ เจ้าหน้าที่ดูแลหลักสูตรปริญญาตรี พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา ได้มีโครงการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชา“บริหารธุรกิจอิสลาม” ทั้ง 3 เอก ได้แก่ เอกการจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์ เอกอุตสาหกรรมฮาลาล เอกการเงินอิสลาม ทั้งโรงเรียนสายศาสนาเเละสามัญ โดยจัดกิจกรรมการเเนะเเนวให้ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสวนรัฐวิทยา

สุดท้ายนี้ ขออัลลอฮ(ซ.บ.)ทรงประทานคุณงามความดี ความจำเริญ ความบารอกัต ตลอดจนริสกีที่ดีจงประสบแด่ทุกท่านด้วยเถิด

กิจกรรม
โทร : 02-970-5820
  Fackbook