วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก ลุยสร้างการรับรู้เข้าจัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรใหม่ที่มาแรงกับทางโรงเรียนริดวานุ้นอิสลาม

วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก ลุยสร้างการรับรู้เข้าจัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรใหม่ที่มาแรงกับทางโรงเรียนริดวานุ้นอิสลาม

อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ตาราง

  ในวันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น. ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม คณบดีวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ ได้มอบหมายนำโดย ท่านอาจารย์อุมาร มาดะมัน ที่ปรึกษาวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ พร้อมด้วยอาจารย์นันทวัฒน์ มะลา หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา ได้มีโครงการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชา“บริหารธุรกิจอิสลาม” ทั้ง 3 เอก ได้แก่ เอกการจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์ เอกอุตสาหกรรมฮาลาล เอกการเงินอิสลาม ทั้งโรงเรียนสายศาสนาเเละสามัญ โดยจัดกิจกรรมการเเนะเเนวให้ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายศาสนาของโรงเรียนริดวานุ้นอิสลาม

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน

  สุดท้ายนี้ ขออัลลอฮ(ซ.บ.)ทรงประทานคุณงามความดี ความจำเริญ ความบารอกัต ตลอดจนริสกีที่ดีจงประสบแด่ทุกท่านด้วยเถิด

กิจกรรม
โทร : 02-970-5820
  Fackbook